زبان انگلیسی برای مدیران ارشد و مدیران عامل

تدریس سازمانی زبان انگلیسی و مترجمی همزمان

09120377020

آموزش گرامر و کاربرد Unless

آموزش گرامر و کاربرد Unless + مثال و ویدئو لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ…

تفاوت also، too و as well

آموزش گرامر و کاربرد Unless + مثال و ویدئو لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ…

ده عبارت کلیدی برای مثال زدن در انگلیسی

آموزش گرامر و کاربرد Unless + مثال و ویدئو لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ…

چند اصطلاح کاربردی انگلیسی در مورد پول و پرداخت

چند اصطلاح کاربردی انگلیسی در مورد پول و پرداخت  مثال و ویدئو لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم…

فهمیدن فیلم بدون زیرنویس

چند اصطلاح کاربردی انگلیسی در مورد پول و پرداخت  مثال و ویدئو لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم…

برخی از شرکت‌ها و سازمان‌هایی که در قالب آموزش، مشاوره، کارمندی یا همکاری تجاری، فرصت داشته‌ام در خدمت‌شان باشم: